روز ملی اصناف

نمایشگاهی به وسعت ایران

کرونا

گزارش عملکرد اتاق اصناف ایران (۱۳۹۷-۱۴۰۱)

عنوان

عنوان

نشست خبری اتاق اصناف ایران/ تصاویر
۱۴:۲۴:۰۶ اسفند ۲۷, ۱۴۰۱

 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن آلات و صنایع پروفیل مشهد:

قیمت آهن در بازار مشهد کاهش یافت
۱۳:۰۶:۱۲ اسفند ۲۲, ۱۴۰۱

عنوان

روابط عمومی های برتر

 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن آلات و صنایع پروفیل مشهد:

قیمت آهن در بازار مشهد کاهش یافت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل:

واحدهای صنفی معادل بخش تولید اشتغال ایجاد کردند

عنوان

کتابخانه دیجیتال

معرفی کتاب/ قاب گلدسته‌ها

معرفی کتاب/ قاب گلدسته‌ها

معرفی کتاب/ کاک طاهر

معرفی کتاب/ کاک طاهر

معرفی کتاب/ اصناف در عصر عباسی

معرفی کتاب/ اصناف در عصر عباسی

معرفی کتاب/ درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی

معرفی کتاب/ درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی

عنوان

عنوان