بخشنامه ستاد کرونا (فعالیت یا تعطیلی واحدهای صنفی)

اخبار کرونا

سوالات متداول و ارسال سوال(کرونا)

مشاغل ضروری و مجاز به فعالیت (گروه یک)

عنوان

عنوان

عنوان

گزارش

تامین مالی ۵ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط
۱۱:۱۱:۴۵ خرداد ۱, ۱۴۰۱

گزارش

بازار کالاهای اساسی در آرامش
۱۰:۳۲:۴۸ خرداد ۱, ۱۴۰۱

مدیریت بازرسی و نظارت اصناف اصفهان

طرح تشدید نظارت بازرسان اصناف از واحد‌های نوایی شهرستان اصفهان
۱۰:۱۵:۳۴ خرداد ۱, ۱۴۰۱

رئیس بازرسی اتاق اصناف بوشهر

نرخنامه منتشر شده نان فانتزی در استان بوشهر صحت ندارد
۱۵:۰۰:۳۴ اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۱

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه

روزانه ۱۰۰ نانوایی کرمانشاه را رصد می‌کنیم
۱۴:۳۸:۲۶ اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۱

مدیر بازرسی و نظارت اصناف سمنان

قیمت ها در سمنان از سقف اعلام شده کمتر است
۱۳:۵۵:۳۰ اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۱

عنوان

عنوان

کتابخانه دیجیتال

معرفی کتاب/ قاب گلدسته‌ها

معرفی کتاب/ قاب گلدسته‌ها

معرفی کتاب/ کاک طاهر

معرفی کتاب/ کاک طاهر

معرفی کتاب/ اصناف در عصر عباسی

معرفی کتاب/ اصناف در عصر عباسی

معرفی کتاب/ درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی

معرفی کتاب/ درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی

عنوان

عنوان