مکاتبات اتاق اصناف ایران (شامل اطلاعیه ها، بخشنامه ها، مصوبات و مکاتبات عمومی)

ردیفعنوانتاریخدانلود
۱فهرست استادارد های ملی به ترتیب ICS و شماره استاندارد۱۴۰۰/۰۲/۲۱دانلود
۲در خصوص بازگشایی تالارهای پذیرایی منوط به اجرای پروتکل‌های بهداشتی۱۳۹۹/۰۸/۱۰دانلود