• پیام تبریک فرهاد دژپسند وزیر محترم اقتصادی و دارایی به مناسبت روز ملی اصناف تیر ۱۴۰۰
 • پیام تبریک محمدرضا پورابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز ملی اصناف تیر ۱۴۰۰
 • پیام تبریک غلامرضا حسن پور رئیس بسیج اصناف کشور به مناسبت روز ملی اصناف یکم تیرماه ۱۴۰۰
 • پیام تبریک کامبیز معتمد وزیر دبیر محترم هیأت عالی نظارت و رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان به مناسبت روز ملی اصناف یکم تیرماه ۱۴۰۰
 • پیام تبریک حسین طاهرمحمدی دبیر هیأت رئیسه اصناف اتاق اصناف ایران به مناسبت روز ملی اصناف یکم تیر ماه ۱۴۰۰
 • پیام تبریک سرهنگ علی نوروزی رئیس محترم پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا به مناسبت روز ملی اصناف یکم تیرماه ۱۴۰۰
 • پیام تبریک سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران به مناسب روز ملی اصناف یکم تیرماه ۱۴۰۰
 • پیام تبریک محمد صادق مفتح قائم مقام محترم وزیر صمت در امور بازرگانی داخلی به مناسبت روز ملی اصناف تیرماه ۱۴۰۰
 • پیام تبریک جلال الدین محمدشکریه نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران به مناسبت روز ملی اصناف تیرماه ۱۴۰۰
 • پیام تبریک مجتبی صفایی نائب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران به مناسبت روز ملی اصناف یکم تیرماه ۱۴۰۰
 • پیام تبریک محمود بنانژاد خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران به مناسبت روز ملی اصناف یکم تیرماه ۱۴۰۰
 • پیام تبریک رسول جهانگیری عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران به مناسبت روز ملی اصناف یکم تیرماه ۱۴۰۰