اصناف یزد؛ همراه با مردم در حوزه مسئولی...

اصناف یزد؛ همراه با مردم در حوزه مسئولیت اجتماعی/حضور فعال اصناف در دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴۰۰۰ شهید...

ادامه مطلب
image_print