انتخابات داخلی کمیسیون «قوانین و مقرارت...

انتخابات داخلی کمیسیون «قوانین و مقرارت» اتاق اصناف ایران برگزار شد به گزارش اتاق اصناف ایران، در پی...

ادامه مطلب

برگزاری نشست کمیسیون قوانین و مقررات ات...

برگزاری نشست کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران نشست اعضای کمیسیون عمومی قوانین و مقررات اتاق اصناف...

ادامه مطلب

انتخابات داخلی کمیسیون عمومی «قوانین و ...

انتخابات داخلی کمیسیون عمومی «قوانین و مقرارت» اتاق اصناف ایران برگزار شد. به گزارش اتاق اصناف ایران، بر...

ادامه مطلب

اصلاحاتی بر قوانین حوزه اصناف

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران تشریح کرد؛ اصلاحاتی بر قوانین حوزه اصناف به گفته رئیس...

ادامه مطلب

افزایش بهره مندی از خرد جمعی اصناف با ت...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت ۶ کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب

جلسات کمیسیون‌های عمومی اتاق اصناف ایرا...

صبح روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه سال جاری شش کمیسیون عمومی تولید و صادرات، قوانین و مقررات، برنامه و بودجه،...

ادامه مطلب
image_print