اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پا...

از سوی اتاق اصناف ایران و در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با...

ادامه مطلب

بررسی آمادگی اجرایی طرح پایانه فروشگاهی...

بررسی آمادگی اجرایی طرح پایانه فروشگاهی در نشست هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نشست هیات رئیسه اتاق اصناف...

ادامه مطلب
image_print