اصناف متخلف خراسان جنوبی ۵۲ میلیارد توم...

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی : اصناف متخلف خراسان جنوبی ۵۲ میلیارد تومان جریمه شدند رئیس اتاق اصناف...

ادامه مطلب
image_print