الزام بانک ها به اجتناب از صدور گواهی ع...

معاون اقتصادی رئیس جمهور از تصمیمات جدید ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد؛ الزام بانک ها به اجتناب از صدور...

ادامه مطلب

ضرورت بخشودگی بیمه ای و مالیاتی، ارائه ...

عضو هیات رئیسه و نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در دیدار با معاون اقتصادی رئیس جمهوری...

ادامه مطلب

اصناف در مصاف مبارزه با کرونا و اعمال م...

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تبریک روز ملی اصناف به جامعه بزرگ صنفی کشور گفت: فرصت خوبی است که به مناسبت...

ادامه مطلب