بررسی آمادگی اجرایی طرح پایانه فروشگاهی...

بررسی آمادگی اجرایی طرح پایانه فروشگاهی در نشست هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نشست هیات رئیسه اتاق اصناف...

ادامه مطلب

پیگیری شکایات مودیان مالیاتی از نحوه عم...

از سوی دادستان کل کشور انجام شد؛ پیگیری شکایات مودیان مالیاتی از نحوه عملکرد ممیزان دادستان کل کشور در پی...

ادامه مطلب
image_print