مهلت شرکت در رویداد انتخاب تشکل‌های صنف...

تمدید مهلت شرکت در دومین رویداد انتخاب تشکل‌های صنفی برتر در حوزه پژوهش دومین رویداد انتخاب تشکل‌های صنفی...

ادامه مطلب

فراخوان برگزاری دومین رویداد انتخاب تشک...

فراخوان برگزاری دومین رویداد انتخاب تشکل‌های صنفی برتر در حوزه پژوهش دومین رویداد انتخاب تشکل‌های صنفی...

ادامه مطلب

شیوه نامه انتخابات تشکل های صنفی برتر د...

شیوه نامه انتخابات تشکل های صنفی برتر در حوزه پژوهش تدوین شد اتاق اصناف ایران برای دومین سال متوالی رویداد...

ادامه مطلب
image_print