مصوبه ستاد کرونا درباره تعطیلی اصناف را...

مصوبه ستاد کرونا درباره تعطیلی اصناف را بارها ابلاغ کرده‌ایم دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بارها...

ادامه مطلب