سایه سنگین کرونا بر معیشت و ارتزاق اصنا...

نماینده اتاق اصناف ایران در فارسان: سایه سنگین کرونا بر معیشت و ارتزاق اصناف/دولت گوش شنوایی برای مشکلات...

ادامه مطلب

کسب وکار اصناف تحت تاثیر رکود وگرانی با...

نماینده اتاق اصناف ایران در استان چهارمحال بختیاری گفت: شرایط فعالیت برای کسب وکارها در این روزها که میزان...

ادامه مطلب

شرایط دریافت تسهیلات کرونا برای کسبه آس...

نماینده اتاق اصناف ایران در استان چهارمحال بختیاری ، شهرستان فارسان افزود: شرایط دریافت تسهیلات برای صنوف...

ادامه مطلب

اصناف در صف مقدم مبارزه با شیوع کرونا بودند

نماینده اتاق اصناف ایران در استان چهارمحال بختیاری شهرستان فارسان با اشاره به اینکه اصناف در صف مقدم...

ادامه مطلب

اصلاح قانون نظام صنفی نیاز اصلی بنگاه ه...

نماینده اتاق اصناف ایران در استان چهارمحال بختیاری، شهرستان فارسان گفت: اصلاح قانون نظام صنفی اهمیت و...

ادامه مطلب
image_print