نائب رئیس اتاق اصناف ایران: نقش اتحادیه...

نائب رئیس اتاق اصناف ایران: نقش اتحادیه ها در فرآیند جدید صدور مجوزهای صنفی باید دیده شود نائب رئیس اتاق...

ادامه مطلب

صدور پروانه صنفی در پاییز نسبت به تابست...

گزارش// صدور پروانه صنفی در پاییز نسبت به تابستان ۱۳درصد کاهش یافت  تعداد متقاضیان دریافت و تمدید جواز...

ادامه مطلب
image_print