سهم ۳ میلیاردی ایران در گردش مالی ۱.۸ ت...

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک تهران ؛ سهم ۳ میلیاردی ایران در گردش مالی ۱.۸ تریلیون دلاری پوشاک شیرازی،...

ادامه مطلب

ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک ۲۱ ...

ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک ۲۱ تیر ماه روز ملی عفاف و حجاب را تبریک گفت به گزارش اتاق اصناف ایران...

ادامه مطلب

توصیه اتحادیه پوشاک به فروشندگان؛ اینتر...

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک تهران گفت: توصیه اتحادیه پوشاک به فروشندگان؛ اینترنتی بفروشید رئیس اتحادیه...

ادامه مطلب

طرح ملی پوشاک باید کارشناسی شده پیش برو...

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران گفت: طرح ملی پوشاک عنوان خوبی است اما این کار باید...

ادامه مطلب
image_print