دبیر کل اتاق اصناف ایران: نوسانات نرخ ا...

دبیر کل اتاق اصناف ایران : نوسانات نرخ ارزی قدرت رقابت را از تولید کننده گرفته است دبیرکل اتاق اصناف ایران...

ادامه مطلب

طرح فروش فوق العاده شب عید اصناف

طرح فروش فوق العاده شب عید اصناف دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: طرح فروش فوق العاده شب عید با هدف نظارت بر...

ادامه مطلب

دبیر کل اتاق اصناف ایران :اجرای طرح فرو...

دبیر کل اتاق اصناف ایران :اجرای طرح فروش فوق العاده در دستور کار تمامی اتاق های اصناف کشور/نظارت ویژه بر...

ادامه مطلب
image_print