تصاویر/ نشست هم‌اندیشی اصناف با کمیته ا...

نشست هم‌اندیشی اصناف با کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار برگزار شد/ نقش اصناف در برنامه هفتم توسعه دیده شود /...

ادامه مطلب

نشست هم‌اندیشی اصناف با کمیته اقدام مشت...

نشست هم‌اندیشی اصناف با کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار برگزار شد/ نقش اصناف در برنامه هفتم توسعه دیده شود /...

ادامه مطلب
image_print