نماینده اتاق اصناف ایران در استان خراسا...

نماینده اتاق اصناف ایران در استان خراسان رضوی: روزبازارها، دستفروشان و وانت بارها فعالیت کسبه را با مشکل...

ادامه مطلب

اصناف موافق تعطیلی فعالیت دستفروشان نیس...

نائب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران: اصناف موافق تعطیلی فعالیت دستفروشان نیستند؛ ساماندهی شوند نائب‌رئیس دوم...

ادامه مطلب

هفته‌بازارهای اسدآباد پروتکل‌های بهداشت...

رئیس اتاق اصناف اسدآباد:هفته‌بازارهای اسدآباد پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌کنند رئیس اتاق اصناف اسد آباد...

ادامه مطلب

آغاز ساماندهی دستفروشان؛ از اول اسفند

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران، درباره حضور دستفروشان در برخی معابر و خیابان‌های پایتخت گفت: هر سال با...

ادامه مطلب
image_print