سامانه جامع بازرسی و نظارت اصناف در همد...

رئیس اتاق اصناف همدان : سامانه جامع بازرسی و نظارت اصناف در همدان راه‌اندازی می‌شود رئیس اتاق اصناف...

ادامه مطلب

امنیت غذایی اولویت بازرسی اتاق اصناف زن...

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز زنجان : امنیت غذایی اولویت بازرسی اتاق اصناف زنجان است/ افزایش برخورد...

ادامه مطلب

نظارت روزانه بر بازار

رئیس اتاق اصناف یزد: نظارت روزانه بر بازار رئیس اتاق اصناف استان یزدگفت: روزانه ۱۵ بازرس نظارت بر...

ادامه مطلب

خبازی ها و مراکز عرضه مواد غذایی در کرم...

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه: خبازی ها و مراکز عرضه مواد غذایی در کرمانشاه بیشترین پرونده تخلف را به خود...

ادامه مطلب
image_print