ضرورت استانی شدن سامانه تدارکات الکترون...

🔹رئیس اتاق اصناف استان مرکز استان مازندران: ضرورت استانی شدن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت/ خرید...

ادامه مطلب
image_print