انتخاب نماینده اعضای اجلاس اصناف در هیا...

انتخاب محمد بازرگان به عنوان نماینده اعضای اجلاس اصناف در هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق...

ادامه مطلب

نگاه منصافه به صنعت و اصناف رویکرد جدید...

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خبر داد؛ نگاه منصافه به صنعت و اصناف رویکرد جدید وزارت صمت قائم مقام...

ادامه مطلب
image_print