اصناف مشهد طی روزهای پیش رو باید از ساع...

رئیس اتاق اصناف مشهد: اصناف مشهد طی روزهای پیش رو باید از ساعت ۲۰ تعطیل کنند رئیس اتاق اصناف مشهد...

ادامه مطلب
image_print