رکورد بازدید از نمایشگاه کالای پاییزه د...

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد: رکورد بازدید از نمایشگاه کالای پاییزه در مشهد شکسته شد دبیر هیات...

ادامه مطلب

اصناف مشهد طی روزهای پیش رو باید از ساع...

رئیس اتاق اصناف مشهد: اصناف مشهد طی روزهای پیش رو باید از ساعت ۲۰ تعطیل کنند رئیس اتاق اصناف مشهد...

ادامه مطلب
image_print