اصناف یزد بر سر دوراهی تجارت و سلامت

رئیس اتاق اصناف یزد: اصناف یزد بر سر دوراهی تجارت و سلامت/ کسبه چشم انتظار حمایت دولتند با توجه به تعطیلی...

ادامه مطلب

همکاری اصناف در مقابله با کرونا و عدم ح...

رئیس اتاق اصناف یزد: همکاری اصناف در مقابله با کرونا و عدم حمایت بانک ها رئیس اتاق اصناف یزد گفت: بازاریان...

ادامه مطلب

تهیه بسته های معیشتی و جهیزیه برای تسهی...

تهیه بسته معیشتی و جهیزیه برای تسهیل در امر ازدواج جوانان اصناف یزد رئیس اتاق اصناف استان یزد گفت: برنامه...

ادامه مطلب