1

غافلگیری کسب و کارها از سرعت بالای رشد علم و تکنولوژی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان مطرح کرد؛ غافلگیری کسب و کارها از سرعت بالای رشد علم و تکنولوژی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان گفت: در حوزه کسب و کار اصناف تغییراتی رخ داده است که باید آن را بپذیریم و برای حفظ شغل و کسب و کارمان برنامه‌های لازم را تدوین و اجرایی کنیم.

محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان گفت: مولفه‌های‌های گوناگونی شرایط سخت اقتصادی امروز را به وجود آورده است. اگر تحریم‌ها که از عهده بازار خارج است را کنار بگذاریم که قطعا سهم به سزایی دارد؛ اما می‌توان با تدابیری حساب شده و علمی شرایط امروز اقتصادی را بهبود بخشید.

وی افزود: در حال حاضر نخستین مساله پذیرش این مورد است که ماهیت کسب و کارها دگرگون شده است؛ مساله‌ای که اگرچه آن را می‌دانیم اما شاید نپذیرفته باشیم.

مشاور اقتصادی استاندار همدان در حوزه اصناف و بازار تاکید کرد: سرعت بالای تغییر و تحولات و رشد علم و تکنولوژی به عبارتی ما را غافلگیر کرد و از ارتقا کسب و کارها به نوعی غفلت کردیم.

ارغوان افزود: از این رو نخستین وظیفه ما در اتاق اصناف به روزرسانی کسب و کارها و حفاظت از فعالیت‌های اقتصادی است تا بتوانیم شغل‌ها و سرمایه‌ها را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: به همین منظور باید ابتدا ارتباط خود با مراکز علمی و موسسات پژوهشی را برقرار و مشکلات خود را پس از احصا در اختیار آنها قرار دهیم و به اتفاق یکدیگر در پی پاسخ آنها باشیم.

رییس اتاق اصناف مرکز استان همدان تاکید کرد: به این منظور اتاق‌های اصناف سراسر کشور باید از نظر مالی و جایگاهی قدرتمند باشند . لذا لازم است ظرفیت‌های قانونی را در قانون نظام صنفی را فعال کنیم، سهم اصناف از شهرداری‌ها و تعزیرات حکومتی که به روشنی در قانون نظام صنفی آمده است، لازمه این مهم است.

ارغوان گفت: بدون تردید این مهم نیازمند رسیدن به یک اجماع سراسری بین اصناف و مدیران دولتی است که باید در سطح کلان کشور و در هر استان رخ دهد.

وی اظهار کرد: به عبارت دیگر هر یک از روسای اتاق‌های اصناف باید به عنوان مشاور استاندار در هر برهه‌ای منصوب شوند تا ارتباط آنها با شخص اول استان مستقیم باشد.

مشاور اقتصادی استان همدان بیان کرد: همچنین نیازمند اجماع حداکثری در اصناف هستیم تا برنامه راهبردی و عملی اصناف را تدوین و به منصه ظهور برسانیم.

وی تاکید کرد: ایجاد همدلی و همراهی میان اصناف می‌تواند مشکلات پیش رو را کاهش دهد. به ویژه آنکه با نگاه مثبت دولت سیزدهم مواجه هستیم و می‌توانیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم./پ/