1

انتخاب نماینده اعضای اجلاس اصناف در هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

انتخاب محمد بازرگان به عنوان نماینده اعضای اجلاس اصناف در هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

در حاشیه اولین اجلاس هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران که روز ۲۷ دی ۱۴۰۱ برپا شد، آیین انتخاب یک نماینده از اعضای اجلاس به عنوان عضو هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران برگزار شد.

در این انتخابات که با حضور نماینده وزارت صمت برگزار شد، محمد بازرگان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان با کسب بیشترین آرا از بین 4 کاندیدا به عنوان نماینده اعضای اجلاس در هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران انتخاب شد./پ/