1

راه اندازی نرم افزار جامع کاربردی “مالیات من”

اطلاعیه// راه اندازی نرم افزار جامع کاربردی “مالیات من”

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه ای به آگاهی عموم می رساند:
بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی و همگام با برنامه‌‎های تحولی سازمان امور مالیاتی و تحقق سیاست‌های دولت در راستای تسریع در ارائه خدمات مالیاتی نرم افزار جامع تلفن همراه “مالیات من” در محیطی تعاملی طراحی شده است که در آینده ای نزدیک تمامی امور الکترونیکی در پنجره واحد از طریق این نرم افزار قابل دسترسی خواهد بود. /پ/