1

اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد

از سوی اتاق اصناف ایران و در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد

اتاق اصناف ایران اسناد مرتبط با ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی را منتشر کرد.
اتاق اصناف ایران در راستای پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع آوری صورتحساب های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورتحساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکوایه‌های اصناف از روند اخذ مالیات بر درآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.
این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می گیرد شامل: “سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی- حافظه مالیاتی”، “دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی”، “قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی” و “دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان” هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق ها و اتحادیه های اصناف انتشار یافته است.

1- دستورالعمل نحوه صورتحساب الکترونيک

2- دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان

3- سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی.حافظه مالیاتی

4- قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصربه فرد مالیاتی