1

حشمت رحیمی به عنوان عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تعیین شد

حشمت رحیمی رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان به عنوان خزانه دار اتاق اصناف ایران تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در راستای اجرای بند (1) مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت مبنی بر تکمیل ترکیب اعضای هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از انتخابات داخلی، حشمت رحیمی به عنوان عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف ایران مشخص شد./پ/