1

نشست بخش خصوصی، دولت و مجلس با حضور سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران/ تصاویر

 

نشست بخش خصوصی، دولت و مجلس با حضور سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص تنظیم بازار کالاهای اساسی برگزار شد/ پ/