جشنواره نوروزی

رعایت حقوق اصناف با برگزاری جشنواره فرو...

رئیس اتاق اصناف مرکز استان سیستان و بلوچستان گفت: برگزاری جشنواره فروش ویژه نوروزی نسبت به برگزاری...

ادامه مطلب

جشنواره فروش ویژه نورزوی به صورت نمایشگ...

رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی گفت: در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی و کاستن از میزان تجمعات در...

ادامه مطلب

در قالب طرح فروش فوق‌العاده اصناف اجرا ...

رئیس اتاق اصناف شمیرانات گفت: اجرای طرح فروش فوق‌العاده در واحدهای صنفی منتخب از ابتدای اسفند آغاز شده و...

ادامه مطلب

محدودیتی برای حضور واحدهای صنفی در جشنو...

رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم گفت : محدودیتی برای حضور واحدهای صنفی در جشنواره فروش ویژه نوروزی وجود ندارد...

ادامه مطلب

کسبه می توانند فروش فوق العاده ارائه کن...

رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه امسال نمایشگاه های بهاره برگزار نمی شود، گفت: فروش فوق العاده برای...

ادامه مطلب