کمیسیون قوانین و مقررات

بررسی و اصلاح قوانین جامعه صنفی در دستو...

رئیس کمیسیون قوانین و مقرارت اتاق اصناف ایران گفت: قوانین و مقرارت حوزه صنفی در کمیسیون مورد بررسی قرار...

ادامه مطلب

نشست کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف...

نشست اعضای کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران صبح امروز، دوشنبه ۳۱ شهریور در محل اتاق اصناف ایران...

ادامه مطلب

اصلاحاتی بر قوانین حوزه اصناف

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران تشریح کرد؛ اصلاحاتی بر قوانین حوزه اصناف به گفته رئیس...

ادامه مطلب

جلسه کمیسیون قوانین و مقررات برگزار شد

جلسه کمیسیون قوانین و مقررات برگزار شد حسین طاهر محمدی، دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و اعضای کمیسیون...

ادامه مطلب

انتخابات داخلی کمیسیون عمومی «قوانین و ...

انتخابات داخلی کمیسیون عمومی «قوانین و مقرارت» اتاق اصناف ایران برگزار شد. به گزارش اتاق اصناف ایران، بر...

ادامه مطلب

افزایش بهره مندی از خرد جمعی اصناف با ت...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت ۶ کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب

جلسات کمیسیون‌های عمومی اتاق اصناف ایرا...

صبح روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه سال جاری شش کمیسیون عمومی تولید و صادرات، قوانین و مقررات، برنامه و بودجه،...

ادامه مطلب

پیگیری اصلاح قانون نظام صنفی ضرورت دارد

ریییس کمیسیون قوانین ومقررات اتاق اصناف ایران تاکید کرد:پیگیری اصلاح موارد نقص در قانون نظام صنفی مهمترین...

ادامه مطلب

اسامی اعضای کمیسیون قوانین و مقررات اتا...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت چند کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب