کمیسیون قوانین و مقررات

بررسی و اصلاح قوانین جامعه صنفی در دستو...

رئیس کمیسیون قوانین و مقرارت اتاق اصناف ایران گفت: قوانین و مقرارت حوزه صنفی در کمیسیون مورد بررسی قرار...

ادامه مطلب

نشست کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف...

نشست اعضای کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران صبح امروز، دوشنبه ۳۱ شهریور در محل اتاق اصناف ایران...

ادامه مطلب

اصلاحاتی بر قوانین حوزه اصناف

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران تشریح کرد؛ اصلاحاتی بر قوانین حوزه اصناف به گفته رئیس...

ادامه مطلب

جلسه کمیسیون قوانین و مقررات برگزار شد

جلسه کمیسیون قوانین و مقررات برگزار شد حسین طاهر محمدی، دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و اعضای کمیسیون...

ادامه مطلب

افزایش بهره مندی از خرد جمعی اصناف با ت...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت ۶ کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب

جلسات کمیسیون‌های عمومی اتاق اصناف ایرا...

صبح روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه سال جاری شش کمیسیون عمومی تولید و صادرات، قوانین و مقررات، برنامه و بودجه،...

ادامه مطلب

پیگیری اصلاح قانون نظام صنفی ضرورت دارد

ریییس کمیسیون قوانین ومقررات اتاق اصناف ایران تاکید کرد:پیگیری اصلاح موارد نقص در قانون نظام صنفی مهمترین...

ادامه مطلب

اسامی اعضای کمیسیون قوانین و مقررات اتا...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت چند کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب