کمیسیون تولید و صادرات

نشست کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ...

جلسه کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران با حضور حسین طاهرمحمدی دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و...

ادامه مطلب

ضرورت تشکیل کارگروه صادرات تولیدات صنفی

عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران تاکید کرد؛ ضرورت تشکیل کارگروه صادرات تولیدات صنفی/ اقتصاد...

ادامه مطلب

کارگاههای تولیدی با بحران اقتصادی مواجه...

عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران گفت: توقف و کاهش میزان صادرات و شیوع کرونا فعالیت واحدهای...

ادامه مطلب

برگزاری انتخابات کمیسیون «تولید و صادرا...

برگزاری انتخابات کمیسیون «تولید و صادرات» اتاق اصناف ایران در نهمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق...

ادامه مطلب

انتخابات داخلی کمیسیون عمومی «تولید و ص...

انتخابات داخلی کمیسیون عمومی «تولید و صادرات » اتاق اصناف ایران برگزار شد. به گزارش اتاق اصناف ایران، بر...

ادامه مطلب

تسهیل شرایط صادرات، ضامن تولید با کیفیت است

نائب رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران: تسهیل شرایط صادرات، ضامن تولید با کیفیت است/ کاهش توان...

ادامه مطلب

نشست اعضای کمیسیون تولید و صادرات اتاق ...

نشست اعضای کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران با موضوع ارائه گزارش از وضع موجود در این حوزه و همچنین...

ادامه مطلب

ضرورت حمایت دولتی از تولیدات صنفی در شر...

اصناف تولیدی به لحاظ هزینه‌های پایین کارگاه‌های کوچک نسبت به کارخانه‌های بزرگ، نقشی اساسی در رونق تولید...

ادامه مطلب

اسامی اعضای کمیسیون تولید و صادرات اتاق...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت چند کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب

افزایش بهره مندی از خرد جمعی اصناف با ت...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت ۶ کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب
image_print