کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی

نشست اعضای کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی

نشست اعضای کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی نشست اعضای کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران و...

ادامه مطلب

ضرورت تدوین طرحی جامع برای تقویت ارتباط...

اتحادیه‌های صنفی از مجموعه‌ای از افراد یک یا چند صنف که دارای‌ فعالیت یکسان یا مشابه‌ هستند تشکیل می‌شوند...

ادامه مطلب

افزایش بهره مندی از خرد جمعی اصناف با ت...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت ۶ کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب

جلسات کمیسیون‌های عمومی اتاق اصناف ایرا...

صبح روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه سال جاری شش کمیسیون عمومی تولید و صادرات، قوانین و مقررات، برنامه و بودجه،...

ادامه مطلب

اسامی اعضای کمیسیون تشکلها و واحدهای صن...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت چند کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب

کاهش فاصله تشکلها و واحدهای صنفی

نشست کمیسیون تشکلها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران صبح امروز در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد. رئیس...

ادامه مطلب