کمیسیون تخصصی مشاوران خودرو

جلوگیری از تخلفات حوزه خودرو از طریق دس...

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودرو اتاق اصناف ایران تأکید کرد؛ جلوگیری از تخلفات حوزه خودرو از طریق دسترسی...

ادامه مطلب

کنترل قیمت خودرو با راه‌اندازی سامانه م...

عضو کمیسیون تخصصی مشاوران خودرو اتاق اصناف ایران: کنترل قیمت خودرو با راه‌اندازی سامانه معاملات امکان‌پذیر...

ادامه مطلب

اختصاص ارز واردات خودرو با شعار‌های دول...

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودرو اتاق اصناف ایران؛ اختصاص ارز واردات خودرو با شعار‌های دولت در تناقض است...

ادامه مطلب

احکام اعضای کمیسیون تخصصی «مشاوران خودر...

از سوی مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران؛ احکام اعضای کمیسیون تخصصی «مشاوران خودرو» اتاق اصناف ایران...

ادامه مطلب

انتخابات کمیسیون تخصصی « مشاورین خودرو»...

انتخابات کمیسیون تخصصی « مشاورین خودرو» اتاق اصناف ایران برگزار شد   به گزارش اتاق اصناف ایران،...

ادامه مطلب
image_print