کمیسیون تخصصی لوازم یدکی

ایجاد بازار رقابتی نابرابر، توزیع مویرگ...

رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران عنوان کرد؛ ایجاد بازار رقابتی نابرابر، توزیع مویرگی لوازم...

ادامه مطلب

توقف تخصیص ارز به حوزه لوازم یدکی باعث ...

رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران؛ توقف تخصیص ارز به حوزه لوازم یدکی باعث افزایش قیمت‌ و...

ادامه مطلب

ضرورت پیگیری تامین لوازم‌یدکی ماشین‌های...

در نخستین نشست کمیسیون تخصصی « لوازم‌یدکی» اتاق اصناف ایران مطرح شد؛ ضرورت پیگیری تامین لوازم‌یدکی...

ادامه مطلب

احکام اعضای کمیسیون تخصصی « لوازم یدکی»...

از سوی مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران؛احکام اعضای کمیسیون تخصصی «لوازم یدکی» اتاق اصناف ایران اعطاء شد...

ادامه مطلب

انتخابات کمیسیون تخصصی « لوازم یدکی» ات...

انتخابات کمیسیون تخصصی « لوازم یدکی» اتاق اصناف ایران برگزار شد به گزارش اتاق اصناف ایران، انتخابات...

ادامه مطلب
image_print