کمیسیون تخصصی حمل و نقل

تقویت حوزه حمل‌ونقل از طریق کمیسیون تخصصی

رئیس کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل اتاق اصناف ایران تأکید کرد؛ تقویت حوزه حمل‌ونقل از طریق کمیسیون تخصصی رئیس...

ادامه مطلب

احکام اعضای کمیسیون تخصصی «حمل و نقل» ا...

احکام اعضای کمیسیون تخصصی «حمل و نقل» اتاق اصناف ایران اعطا شد مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران امروز...

ادامه مطلب

انتخابات کمیسیون تخصصی « حمل و نقل» اتا...

انتخابات کمیسیون تخصصی « حمل و نقل» اتاق اصناف ایران برگزار شد   به گزارش اتاق اصناف ایران، انتخابات...

ادامه مطلب

تشکیل کارگروه حمل و نقل در هیات رئیسه ا...

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران خبر داد؛ تشکیل کارگروه حمل و نقل در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مصوب شد...

ادامه مطلب
image_print