کمیسیون برنامه و بودجه

برگزاری جلسات کمیسیون برنامه و بودجه دس...

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به شرایط ویروس کرونا در کشور از ابتدای سال جلسات...

ادامه مطلب

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد نشست کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران صبح امروز ۱۴ مهر برگزار...

ادامه مطلب

برگزاری جلسه کمیسیون برنامه و بودجه اتا...

کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران صبح امروز (۹۹/۱۰/۱۷) به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور مهدی...

ادامه مطلب

افزایش بهره مندی از خرد جمعی اصناف با ت...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت ۶ کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب

جلسات کمیسیون‌های عمومی اتاق اصناف ایرا...

صبح روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه سال جاری شش کمیسیون عمومی تولید و صادرات، قوانین و مقررات، برنامه و بودجه،...

ادامه مطلب

فعالیت کمیسیون ها باعث پویایی اتاق اصنا...

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران گفت: فعالیت کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران و پیگیری...

ادامه مطلب

اسامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه اتاق...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت چند کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب