کمیسیون بازرسی و نظارت

رئیس کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ...

رئیس کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه ویدئو کنفرانس اعضای کمیسیون که...

ادامه مطلب

نشست کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ...

اعضای کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، ۱۴ مهر نشست ویدئو کنفرانسی برگزار کردند. به گزارش پایگاه...

ادامه مطلب

بیش از یک میلیون و ۶۹۲ هزار فقره بازرسی...

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت : تعداد کل بازرسی ها از صنوف سراسر کشور در هشت ماهه نخست...

ادامه مطلب

افزایش بهره مندی از خرد جمعی اصناف با ت...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت ۶ کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب

جلسات کمیسیون‌های عمومی اتاق اصناف ایرا...

صبح روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه سال جاری شش کمیسیون عمومی تولید و صادرات، قوانین و مقررات، برنامه و بودجه،...

ادامه مطلب

چاره اندیشی های جدید برای رفع مشکلات با...

نشست کمیسیون  بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با حضور هر ۷ عضو کمیسیون تشکیل شد. رئیس کمیسیون بازرسی و...

ادامه مطلب

اسامی اعضای کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق...

اتاق اصناف ایران به موجب تسریع در پیشبرد اهداف و بررسی تخصصی امور اصناف از ظرفیت چند کمیسیون عمومی بهره می...

ادامه مطلب