کمیسون های عمومی

جلسه کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ...

جلسه کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران برگزار شد جلسه کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، با...

ادامه مطلب

نشست کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ...

نشست کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران برگزار شد نشست کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران با...

ادامه مطلب
image_print