کمیسون تخصصی کالای خانگی

بازار مویرگی، فروش تولیدکنندگان را تضمی...

رئیس کمیسیون تخصصی کالای خانگی عنوان کرد؛ بازار مویرگی فروش تولیدکنندگان را تضمین می‌کند /لزوم تزریق پول...

ادامه مطلب

احکام اعضای کمیسیون تخصصی «کالای خانگی»...

از سوی رئیس اتاق اصناف ایران؛ احکام اعضای کمیسیون تخصصی «کالای خانگی» اتاق اصناف ایران اعطا شد مجتبی...

ادامه مطلب

انتخابات کمیسیون تخصصی «کالای خانگی» ات...

انتخابات کمیسیون تخصصی «کالای خانگی» اتاق اصناف ایران برگزار شد انتخابات کمیسیون تخصصی «کالای خانگی» اتاق...

ادامه مطلب
image_print