ویدئو

ممنوعیت عرضه مرغ قطعه بندی شده در واحده...

ممنوعیت عرضه مرغ قطعه بندی شده در واحدهای صنفی ابلاغیه اتاق اصناف ایران بر اساس بند ۲ مصوبات نخستین جلسه...

ادامه مطلب