1

نائب رئیس اتاق اصناف ایران: نقش اتحادیه ها در فرآیند جدید صدور مجوزهای صنفی باید دیده شود

نائب رئیس اتاق اصناف ایران: نقش اتحادیه ها در فرآیند جدید صدور مجوزهای صنفی باید دیده شود

نائب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به طرح صدور و تمدید پروانه های کسب از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه نوین اصناف گفت: در اجرای این طرح نقش اتحادیه ها و اتاق های اصناف باید دیده شود.

علیرضا حسنی در گفت وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران افزود: سامانه نوين اصناف از ٢٠ اسفند ماه راه اندازي شده و بر اساس آن در اين سامانه متقاضيان پروانه كسب مي‌توانند تقاضاي خود را به صورت سيستمي ثبت کنند و در این سامانه نقش اتحادیه ها از صدور و تمدید پروانه های کسب حذف شده است.

وی تصریح کرد: در درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه نوین اصناف صدور پروانه هاي ثبت محور حدود ٤٨ ساعت و پروانه هاي تاييد محور ٧ روز زمان میبرد. به عبارت دیگر بدون توجه به قانون نظام صنفي كه اتحاديه ها را مسئول صدور پروانه میداند، این پروانه را صادر نموده و این رویه در٩٠ درصد رسته هاي كشور به صورت خود اظهاری صورت می‌گیرد لذا نقش اتحاديه ها از صدور پروانه حذف گرديده است.

حسنی افزود: ثبت محور اعلام نمودن مجوزهاي كسب و كار صنفي مي تواند در طول زمان باعث از بين رفتن جایگاه اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف شود و نقش نظارتي اتحاديه ها را دچار چالش نمايد که نتيجه نهايي آن افزايش سطح نارضايتي اصناف، مردم و همچنين حذف اتحاديه ها خواهد بود.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد افزود: اجرای درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه نوین اصناف نیاز به بازنگری دارد و باید نقش اتحادیه برای صدور پروانه کسب در آن دیده شود لذا خواستار تعویق در اجراي اين برنامه هستیم تا علاوه بر اجرای صحیح و بهینه قانون، پیگیری احقاق حقوق از دست رفته اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور مورد بررسي و كارشناسي بیشتر قرار بگيرد./ع/