1

معرفی کتاب/ اصناف در عصر عباسی

اصناف در عصر عباسی
ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده: صباح ابراهيم سعيد الشيخلي
مترجم: هادي عالم‌زاده

از نکات قابل توجه این کتاب مصطلحات گوناگون به کار رفته در تشکیلات پیشه وری جامعه اسلامی مانند صنف، حرفه، کار، حنطه، نقابت و همچنین مراتب اصناف مانند شیخ صنف، استاد، خلیفه، صنعتگر و کارآموز و غیره است.