1

ضرورت استانی شدن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت/ خرید به موقع مرکبات از باغدار مدیریت شود

🔹رئیس اتاق اصناف استان مرکز استان مازندران: ضرورت استانی شدن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت/ خرید به موقع مرکبات از باغدار مدیریت شود

🔹رئیس اتاق اصناف استان مرکز استان مازندران گفت: فعالیت سامانه تدارکات دولت در روند فعالیت های اقتصادی استان ها تاثیرگذار است و استانی شدن فعالیت این سامانه ، نتیجه مطلوب تری را به همراه خواهد داشت.

🔹تورج ایمانی در گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران اظهار کرد: شرکت در استعلام ها و مناقصات دولتی در سامانه تدارکات دولت برای همه کشور آزاد است و این مساله باعث می شود ظرفیت حضور واحدهای صنفی بومی استان کمتر شود و به همین دلیل اگر شرکت در سامانه تدارکات دولت درون استانی شود ، فرصت کار بیشتری برای اصناف استان ایجاد می شود.

🔹وی در خصوص بحث قیمت گذاری ها در سامانه جامع تجارت گفت: قیمت گذاری ها در این سامانه به گونه ای است که افزایش قیمت های جدید در آن لحاظ نمی شود و کالا با همان نرخ قبل از افزایش قیمت های جدید به فروش می رسد که این روند باعث کاهش سرمایه اصناف می شود و دغدغه اصلی اصناف ، ثبات قیمت ها در بازار است.

🔹رئیس اتاق اصناف ساری افزود: یکی از مشکلات اصناف برای صدور پروانه کسب بحث استعلامات است که برای متقاضیان صدور پروانه کسب و مباشر همچنان با مشکل مواجه است و نیاز به بازنگری دارد.

🔹ایمانی در ادامه با بیان اینکه استان مازندران قطب تولید کشاورزی و تامین مرکبات کشور است،اظهار کرد: یکی از معضلاتی که امروز در استان شاهد هستیم و باعث متضرر شدن باغداران شده ، اینست که دلالان محصول را سرباغ با قیمت بسیار اندک از باغداران می خرند و تا به دست مصرف کننده نهایی برسد بخش سود اعظم آن به جیب واسطه ها می رود و باغداری که یکسال تمام برای محصول زحمت کشیده بی نصیب می ماند . بنابراین ضروری است ارگان های مربوطه راهکاری برای خرید به موقع مرکبات با قیمت مناسب داشته باشند تا دست واسطه ها کوتاه شود.

🔹وی افزود: خرید به موقع مرکبات از باغداران باید مدیریت شده و در صورت مدیریت صحیح ، قطعا استان مازندارن می تواند با تولید بالا در صادرات مرکبات پیش قدم بوده و برای اقتصاد استان نیز کمک موثری باشد./ع/