1

اصلاح قانون نظام صنفی با ضرورت حل مشکلات این قانون در دستور کار مجلس قرار گرفته است

رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی:اصلاح قانون نظام صنفی با ضرورت حل مشکلات این قانون در دستور کار مجلس قرار گرفته است

رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی گفت: همت و اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف برای اصلاح قانون نظام صنفی با محوریت رفع نقایص این قانون می باشد.

شهباز حسن پور در گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در راستای بررسی و اصلاح قانون نظام صنفی جلسه ای مشترک با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اصناف و اتحادیه ها داشتیم که در این جلسه لایحه پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون نظام صنفی مطرح و مقرر شد اصناف بعد از مطالعه و جمع بندی پیشنهادات خود را اعلام کنند.

وی تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی کوچک نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی کشور دارند و اصناف واسطه بین تولید، توزیع و مصرف کننده هستند و این جایگاه باید بیش از پیش تقویت شود و لذا رفع مشکلاتی که در قانون نظام صنفی وجود دارد در اولویت مجلس قرار دارد.

رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث اصلاح تبصره حذف نمایندگان صنفی در انتخابات بعد از دو دوره متوالی نیز در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون نظام صنفی آورده شده که امیدواریم این بند نیز که یکی از دغدغه های اصلی اصناف است مرتفع شود.

حسن پور افزود: فرصت کوتاهی تا پایان سال داریم و امیدواریم امکان اصلاح تمامی موارد مدنظر اصناف در قانون نظام صنفی با پیشنهادات نمایندگان اصناف کشور در جهت حل مشکلات اقتصادی کارگاه و بنگاه های تولید و توزیعی و خدماتی صورت بگیرد./ع/