1

ارتقای ایمنی و عملیاتی در بازار سنتی قزوین از اولویت‌های شهرداری است

مدیرعامل آتش نشانی قزوین:
ارتقای ایمنی و عملیاتی در بازار سنتی قزوین از اولویت‌های شهرداری است

به گزارش‌ اتاق اصناف ایران مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین با اشاره به ارتقای ایمنی و عملیاتی در بازار سنتی گفت: بر این اساس، اجرای طرح فرماندهی عملیات، پایش ایمنی واحدهای تجاری بازار، اخذ تاییدیه ایمنی اصناف، تحویل خاموش کننده به اصناف بازار و اجرای سیستم اطفای حریق در پنج سال آینده شهرداری قزوین برنامه ریزی شده است.

قدیر موسی خانی به بیان شاخص‌های هدفگذاری شده در کارگروه مدیریت بحران و ایمنی اشاره کرد و گفت: 42 شاخص در این حوزه تدوین شده که برای ارتقای ایمنی شهر به مرحله عملیاتی خواهد رسید.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین ادامه داد: برحسب بحران‌ها از جمله آتش سوزی بازار، ترافیک، بافت فرسوده، افکن چاه‌ها، بحران‌های زیست محیطی، نشت مواد و خشکسالی شاخص‌ها تدوین شده است.

وی عنوان کرد: ارتقای ایمنی اماکن از طریق بازدید، افزایش ایستگاه‌های آتش نشانی شامل ایستگاه بازار و عظیمیه و ساخت مرکز آموزش، خرید دو دستگاه بالابر خرید خودروهای عملیاتی آتش نشانی، تقویت سامانه‌های ارتباطی و فناوری، افزایش تعداد شیرهای هیدرانت، کاهش میانگین زمان رسیدن به محل حریق و حادثه، توسعه و تجهیز ایستگاه‌های موجود از جمله شاخص‌های این کارگروه است.ع