شورای حل اختلاف اصناف هرمزگان افتتاح شد...

رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان گفت: پرونده‌های قضایی بازاریان با کدخدامنشی...

ادامه مطلب
۱۱:۱۹:۳۰ اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹

متولی برخورد با مساله کیک های آلوده معا...

رئیس اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان گفت: در بحث کیک های آلوده به قرص اتاق...

ادامه مطلب
۱۳:۰۹:۱۵ آذر ۲۴, ۱۳۹۸

بخش حمل و نقل درون شهری با مشکلاتی روبه روست

رئیس اتاق اصناف بندرعباس گفت: با توجه به افزایش نرخ بنزین بخش حمل و نقل درون...

ادامه مطلب
۱۲:۰۵:۳۰ آذر ۳, ۱۳۹۸