قوانین باید از استحکام و محتوای کامل بر...

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه در مساله قانون گذاری باید...

ادامه مطلب
۱۲:۲۴:۲۸ آذر ۱۹, ۱۳۹۸

قانون مالیات برارزش افزوده مشکلاتی را ب...

نماینده اتاق اصناف ایران در استان قم گفت: با گذشت چند سال از اجرایی شدن...

ادامه مطلب
۱۳:۲۵:۱۶ آذر ۱۳, ۱۳۹۸

اصلاح قانون نظام صنفی نیاز اصلی بنگاه ه...

نماینده اتاق اصناف ایران در استان چهارمحال بختیاری، شهرستان فارسان گفت:...

ادامه مطلب
۷:۱۴:۰۸ مهر ۸, ۱۳۹۸