جلوگیری از تبلیغ غیرواقعی در فروش فوق‌ا...

صدور مجوز فروش فوق العاده برای متقاضیان از جمله وظایف اتحادیه ها در ایام...

ادامه مطلب
۱۱:۵۰:۰۵ اسفند ۱۷, ۱۳۹۸

جزئیات فروش فوق العاده و نمایشگاه بهاره...

رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی (بیرجند) اظهار کرد: طی جلسه‌ای که...

ادامه مطلب
۱۱:۲۹:۵۳ بهمن ۲۹, ۱۳۹۸

تصویب برنامه فروش فوق‌العاده در اکثر اس...

سخنگوی تنظیم بازار اعلام کرد: جهت رفاه حال شهروندان ساعت کار مراکز عرضه در...

ادامه مطلب
۱۰:۰۴:۳۰ بهمن ۲۳, ۱۳۹۸