مهار گرانی در دست اصناف نیست/ کسبه مخال...

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: کنترل گرانی ها و افزایش قیمت ها در دست...

ادامه مطلب
۱۲:۰۱:۱۷ مهر ۲۳, ۱۳۹۹