تعطیلی اصناف اصفهان راه حل کنترل کرونا نیست

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: برای...

ادامه مطلب
۱۰:۵۸:۲۱ تیر ۳۱, ۱۳۹۹